Plesna haljina žutog maslačka“, Sunčana Škrinjarić, Golden Marketing, 2004. Zagreb