Petar i tramvaj – Kašmir Huseinović, Kašmir promet, Zagreb, 2015.

Nagrada Grigor Vitez za ilustraciju namijenjenu djeci mlađe dobi 2017.