Ježeva kućica“, Branko Čopić, Golden Marketing, 2003. Zagreb