Djevojka koja je zaspala u tanjuru“, Melita Rundek, vlastita naklada, 2011. Zagreb
autorica keramičkih figura i oslikanog posuđa: Melita Rundek, likovna koncepcija i scenografija: Ana Kadoić